...

drvene-kuce-nadogradnja

PROIZVODNJA

U proizvodnji Stenavert kuća osnovni građevinski element je lamelirano drvo. Lamelirano drvo je građevinski materijal proizveden od termički obrađenih drvenih elemenata (lamela) koje su međusobno dužinski, debljinski i širinski lijepljene.

Prednosti lameliranog drva kao osnovnog građevinskog materijala su višestruke.

Tehničke prednosti

 1. VELIKI RASPONI
  Zbog svojih svojstava lamelirano drvo omogućava izvođenje konstrukcija širokog raspona.
 2. BROJNE MOGUĆNOSTI OBLIKOVANJA
  Lamelirano drvo pruža velike mogućnosti u oblikovanju što omogućuje veću fleksibilnost u projektiranju.
 3. VISOKA POŽARNA OTPORNOST
  Drvo je jedini građevni materijal koji gorenjem ne mijenja bitno svoja mehanička svojstva. Brzina gorenja drva iznosi od 0,4 do 0,8 mm/min. U slučaju požara lijepljeno lamelirano drvo sigurnije je od nezaštićene čelične konstrukcije: ukoliko vatra zahvati lijepljeno lamelirano drvo dolazi do stvaranja pougljenog dijela koji štiti samu sredinu grede. Time se smanjuje dotok zraka što dovodi do gašenja vatre. Najčešće nije potrebna dodatna zaštita protupožarnim premazima.
 4. POSTOJANOST
  Lamelirano drvo je stabilan i postojan građevinski materijal jer je termički obrađeno tako da je njegova prirodna sposobnost upijanja i rasušivanja svedena na minimum čime je spriječen nastanak pukotina i savijanja u okolini gdje je mala vlažnost zraka.
 5. OTPORNOST
  Velika otpornost na agresivne kemijske supstance, npr. kiselina, soli, gnojiva. Otporno je na amonijak pa ima vrlo široku primjenu u izgradnji poljoprivrednih objekata/farmi.

Ekološke prednosti

 1.  EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST
  Uporabom ljepljenog lameliranog drva pridonosimo smanjenju stakleničkih plinova.
 2. OBNOVLJIVI IZVORI
  Šume su iskorištavane strogim planskim sječama čime se poštuje načelo da se sadi više nego se sječe. Dakle, materijal je stalno dostupan budući se šume neprestano pošumljavaju.

drvene-kuce-crtez

Tehničke izvedbe

a) Skeletna/okvirna izgradnja je način gradnje gdje se prema statičkim proračunima koriste drveni nosivi elementi koji čine okvir, odnosno osnovnu nosivu konstrukciju. Nakon toga slijedi ugradnja toplinskih izolacijskih elemenata, kao i svih ostalih elemenata prema pravilima struke, a s ciljem postizanja željenih toplinskih efekata. 

b) Izgradnja masivnim panelima iz križno lijepljenih ploča koja je posebno interesantna za objekte na kojima je potrebno izvršiti zahtjevne i komplicirane konstrukcijske i arhitektonske zahvate. Ovi paneli mogu biti maksimalnih dimenzija 16m duljine i 3m visine, a posebno su prikladni za višekatne objekte.